Ngày 29-2, Đoàn công tác Cục Quân huấn-Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Đậu Đình Toàn, Cục Trưởng Cục Quân huấn làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk.

Cục Quân huấn làm việc với lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk.

Đoàn công tác của Cục Quân huấn đã kiểm tra tại các đơn vị Tiểu đoàn 303, Trung đoàn 584; Đại đội Trinh sát, Đại đội Thiết giáp, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk về việc chấp hành điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; công tác nắm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn huấn luyện của chỉ huy, cơ quan cấp trên; nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về nội dung, thời gian huấn luyện trong năm; biện pháp tổ chức, chỉ đạo nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện ở các cấp; tổ chức biên chế đầu mối huấn luyện, số lượng, chất lượng cán bộ huấn luyện chiến sĩ mới; công tác đảm bảo các hệ thống văn kiện huấn luyện chiến đấu, tài liệu, sổ sách, mẫu biểu, thống kê huấn luyện các cấp; kết quả tập huấn, bồi dưỡng cán bộ trước khi bước vào huấn luyện. Cục Quân huấn đã kiểm tra thực tế về trình độ tổ chức và phương pháp huấn luyện của đội ngũ cán bộ làm công tác huấn luyện, thực hành huấn luyện một đề mục về chiến thuật, kỹ thuật chiến đấu; điều lệnh, thể lực, huấn luyện hậu cần, kỹ thuật; kiểm tra giáo án huấn luyện cho các đối tượng, công tác bảo đảm vật chất, tài liệu, thao trường, bãi tập, vũ khí trang bị, nơi ăn, ở cho bộ đội.

Tin, ảnh: PHAN DIỆM