Thực hiện kế hoạch huấn luyện năm 2016, trong hai ngày 2 và 3-3, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, kết quả luyện tập khá, đạt được mục đích kế hoạch đề ra.

 

Lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk sẵn sàng cơ động theo mệnh lệnh.

Nội dung luyện tập gồm: Chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên cao; chuyển lực lượng vũ trang tỉnh từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên sẵn sàng chiến đấu toàn bộ; cơ động một phần lực lượng, phương tiện ra khu sơ tán, làm công tác chuẩn bị bảo đảm cho chiến đấu. Đây là đợt diễn tập quan trọng thực hiện thế trận phòng thủ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời; thông qua luyện tập nhằm nâng cao trình độ năng lực chỉ huy, điều hành cho cán bộ các cấp, khả năng phối hợp hiệp đồng giữa chỉ huy, cơ quan và đơn vị trong tổ chức, chuẩn bị và thực hành chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh.

Qua luyện tập, 100% các cơ quan, đơn vị  xác định rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ luyện tập; cấp ủy, chỉ huy các đơn vị quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu ý nghĩa của luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tập trung tối đa trí tuệ, lực lượng, phương tiện vật chất, tổ chức luyện tập đúng, đủ nội dung, kế hoạch nên cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã thực hành việc luyện tập hiệu quả cao, bảo đảm bí mật, an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị kỹ thuật.

Tin, ảnh: VĂN LUYẾN