QĐND Online - Sáng 9-3, tại Tiểu đoàn 303, Trung đoàn 584, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk, Đoàn công tác Cục hậu cần Quân khu 5, đã kiểm tra toàn diện công tác hậu cần sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2016.

Cục hậu cần Quân khu kiểm tra việc mang mặc quân phục của chiến sĩ mới năm 2016.

Đoàn đã kiểm tra hệ thống kế hoạch hậu cần sẵn sàng chiến đấu, phòng chống giảm nhẹ thiên tai-tìm kiếm cứu nạn và phòng chống cháy nổ ở các cấp; công tác đảm bảo về lực lượng, phương tiện và cơ sở vật chất khi xử lý các tình huống; kiểm tra hệ thống các loại sổ sách, mẫu biểu của ngành, việc bố trí sắp xếp doanh trại, khu vực vườn tăng gia, chăn nuôi; tổ chức sắp xếp chỗ ăn ở, sinh hoạt; bảo đảm chế độ, tiêu chuẩn định lượng quân nhu, quân trang cho bộ đội; duy trì công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, vệ sinh đơn vị.

Qua kiểm tra, Cục hậu cần Quân khu 5 đã đánh giá cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, tinh thần chủ động, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đơn vị Tiểu đoàn 303 đã đẩy mạnh công tác hậu cần, gắn với việc thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; thực hiện đúng nguyên tắc trong quản lý, sử dụng trang bị, phương tiện, vật chất, duy trì nền nếp, chế độ công khai, đối thoại dân chủ, thực hành tiết kiệm; nâng cao phương pháp, tác phong, cách thức tổ chức trong công tác hậu cần.

Tin, ảnh: PHAN DIỆM