Thứ tư, ngày 26 tháng 2 năm 2020
Tel: (84 - 4) 3747 1748 / 3747 1029 - Fax: (84 - 4) 3747 4913 - E-mail: dientubqd@gmail.com

Quân khu 5 tổng kết công tác Giải mã phiên hiệu, ký hiệu quân đội

go top