Thứ hai, ngày 27 tháng 5 năm 2019
Tel: (84 - 4) 3747 1748 / 3747 1029 - Fax: (84 - 4) 3747 4913 - E-mail: dientubqd@gmail.com

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315, Quân khu 5 hành quân huấn luyện vượt sông

go top