Thứ tư, ngày 26 tháng 2 năm 2020
Tel: (84 - 4) 3747 1748 / 3747 1029 - Fax: (84 - 4) 3747 4913 - E-mail: dientubqd@gmail.com

Trường Quân sự QK 5 bắn kiểm tra súng cối 100mm và 82mm

go top